FN-prosjekt

Elevene i 1STA og 1STB simulerer sikkerhetsrådet i FN!

Elevene i 1STA og 1STB jobber med et prosjekt der de gjennom fagkunnskap og dybdelæring skal jobbe seg fram mot å simulere sikkerhetsrådet i FN i et rollespill der man forsøker å løse konflikten i Jemen, som FN har uttalt er den største humanitære krisen etter 2.verdenskrig.

Rollespillet skal skje i juni, og elevene er delt inn i landedelagasjoner, og er i full gang med å sette seg inn i de ulike landenes politikk i forhold til krisen i Jemen.

En gruppe har fått i oppgave å være journalister og dokumentere prosessen. Her er deres første bidrag: 

Frankrike

Frankrike har ikke kommet med en løsning til konflikten til situasjonen i Jemen. De mener at den eneste løsningen er en fredelig løsning, bruk av militær makt bør ikke være nødvendig. 

Kina:

Kina har ikke helt settet seg inn i konflikten i Jemen, men er på god vei. Stormakten Kina har tatt et valg på hvilken side de støtter og er nøytrale for øyeblikket.

Kina vil at land skal bestemme over seg og ønsker at land ikke skal blande seg inn i konflikten, men de ønsker en fredelig løsning.

Russland

Russland er side med Iran i Jemen-konflikten. Iran og Russland har et godt vennskap som de ønsker å beholde. Russland har også et godt forhold til Kina. De mener også at de store lande skal trekke seg ut av Jemen. De vil at Jemen skal finne ut av konflikten selv.

Storbritannia

De ønsker og finne ut mer om landprofilen sin (altså gruppen).

Storbritannia støtter Saudi-Arabia sin side i konflikten. De ønsker en politisk løsning i saken.

Storbritannia ønsker en fredelig løsning, men det virker ganske usannsynlig med tanke på hvordan situasjonen har eskalert. Bruk av militær makt virker som en bedre løsning for å få en ende på konflikten.