Inneklimaprosjektet

Fra mandag 6. mai er det svært begrensede parkeringsmuligheter ved skolen, da grunnarbeidene for paviljonger starter opp på parkeringsplassen.

Neste skoleår vil det pågå et rehabiliteringsprosjekt av hovedbygningen vår. Dette innebærer at alle funksjoner som i dag er i A-bygget, flyttes ut i paviljonger som skal bygges på skolens parkeringsplass. Paviljongene vil inneholde skolens kontor og administrasjon, kantine, bibliotek, arbeidsplasser for lærere samt klasserom og grupperom. 

Rehabiliteringen av A-bygget innebærer blant annet nytt ventilasjonsanlegg, skifte av vinduer, en del nye innvendige gulv og tak, samt fasadefornying. Bygget blir oppgradert etter gjeldende forskrifter og inneklimaet vårt forbedres.

Mandag 6. mai er oppstart for grunnarbeidene for paviljongene. Parkeringsplassen vil da være stengt for innkjøring fra kl 06.00 om morgenen. Ansatte vil bli dirigert til de svært begrensede parkeringsmulighetene vi har, elever må finne andre alternativer. Vi anbefaler å bruke andre transportmidler enn egen bil framover.