Ekskursjon - rettslære

Rettslære 2 på ekskursjon for å overvære rettssak i Nedre Romerike Tingrett.