Kjøretøy Vg2 [Hopp til innhold]

Kjøretøy Vg2

Praktisk arbeid, utplassering og spennende prosjekter

Elevene starter skoleåret med å skrur på skolens biler og undervisningsaggregater. Etter hvert får de også skru på kundebiler og egne biler. Elevene er utplassert i praksis i tre perioder i løpet av skoleåret. Her får de kjennskap til hverdagen på et kjøretøyverksted og være med i den daglige produksjonen. Mange elever bruker anledningen til å skaffe seg lærlingeplass hos den bedriften de har vært i praksis hos.

Bilcrossbil

I skoleåret 2012/2013 startet Vg2 Bilskade, lakk og karosseri og Kjøretøy opp et prosjekt der en bile ble bygget om til bilcrossbiler. Prosjektet ble videreført årene etter og nå har vi fem ferdigbygde biler. Disse blir brukt som undervisningsobjekter og på slutten av skoleåret leier vi en bane på Våler Motorsportsenter der elevene får kjøre noen av disse bilene.

Her får elevene prøve seg på Vålerbanen:

 

Fag- og timefordeling på Kjøretøy Vg2

Fellesfag; norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Programfag; Verkstedarbeid, dokumentasjon og kvalitet og yrkesfaglig fordypning

Verkstedarbeid
I dette faget skal du lære deg hvordan kjøretøyets deler og komponenter virker. Opplæring i feilsøking for å finne ut hvor feilen er før en reparasjon utføres er en del av opplæringen.  Du skal også lære deg enkle service- og reparasjonsmetoder som er hyppig brukt på moderne kjøretøyverksteder.

Dokumentasjon og kvalitet
I dette faget skal du lære deg å dokumentere det arbeidet du utfører. Du skal også lære å bruke skjemaer og beskrivelser for å utføre service- og reparasjonsarbeid på kjøretøy. Finne tekniske data til et kjøretøy og tiltrekningsmomenter er en viktig del i opplæringen. Kundebehandling og kjenne til lover og forskrifter er også en del av dette faget.

Yrkesfaglig fordypning
Du skal bli kjent med yrket og bilbransjen. Du skal finne aktuelle bedrifter du kan tenke deg praksisplass hos. Lære å skrive søknad om praksisplass og lærlingeplass. Være utplassert på et kjøretøyverksted i de tre praksisperiodene. I dette faget jobber vi med læreplanmål fra Vg3. 

Eleverfaringer

John-Fredrik Jota 2KJTA  2017/2018
Jeg valgte Vg2 kjøretøy fordi jeg liker å skru og mekke.  Denne interessen har jeg hatt så lenge jeg kan huske. Tidligere ble det mye skruing på alt mulig, men etter som jeg har blitt eldre er interessen for å skru på biler blitt størst.

Hvorfor jeg valgte Bjørkelangen videregående skole både på Vg1 TIP og Vg2 Kjøretøy er fordi skolen ligger i den kommunen jeg bor i og at jeg trives veldig godt her.

John-Fredrik 2KJTA Bjørkelangen vgs
John-Fredrik 2KJTA
Bjørkelangen vgs