Bilskade, lakk og karosseri Vg2 [Hopp til innhold]

Bilskade, lakk og karosseri Vg2

Vi tilbyr Bilskade, lakk og karosseri igjen fra skoleåret 2016/2017

Praktisk arbeid, utplassering og spennende prosjekter

Elevene jobber med oppretting av karosseriskader og lakkering på kundebiler. Etablering og drift av elevbedrift der arbeidsoppgavene er innvendig- og utvendig vask, samt polering. Dette har vært et populært tilbud blant de ansatte. Elevene er også utplassert i praksis i to perioder i løpet av skoleåret.

Bilcrossbil

I skoleåret 2012/2013 startet Vg2 Bilskade, lakk og karosseri og Kjøretøy opp et prosjekt der to biler ble ombygd til bilcrossbiler. Alt arbeidet ble utført av elevene. Ved avslutningen av prosjektet arrangertes en vinter- og motorsportsdag med trening på bilcrossbane.

 

Fag- og timefordeling på Bilskade, lakk og karosseri Vg2

Fellesfag; norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Programfag; karosseri- og lakkteknikk, dokumentasjon og kvalitet og yrkesfaglig fordypning.

Karosseri- og lakkteknikk
I dette faget skal du lære deg praktisk karosseri- og lakkeringsarbeid som for eksempel rubbing og polering av utvendig karosserideler. Retting av bulker og lakkering etter en skadereparasjon. Du skal også lære å finne riktige farger og blande disse.

Dokumentasjon og kvalitet
I dette faget skal du lære deg å dokumentere det arbeidet du utfører. Du skal også lære å bruke skjemaer og beskrivelser for å utføre opprettings- og lakkeringsarbeid.

Yrkesfaglig fordypning
Du skal bli kjent med yrker og bedrifter du kan tenke deg å få lærlingeplass i. I dette faget jobber vi med læreplanmål fra Vg3.