Studiespesialisering

Planlegger du høyere utdanning bør du velge studiespesialisering.

Bjørkelangen videregående skole gir deg et solid faglig grunnlag slik at du er godt rustet til videre studier på høyskoler og universitet.

Du møter en moderne skole med faglig dyktige og entusiastiske lærere.

 Struktur og fagomtaler for studieforberedende utdanningsprogram.

Toppidrett som programfag på studiespesialisering

Elever som driver idrett på et visst nivå kan søke om å bli tatt inn på toppidrett som valgfritt programfag i fotball, håndball, ski eller annen individuell idrett alle tre år. 

 


Internasjonalt samarbeid

Vi har årlig besøk av elever fra Forst i Tyskland og gjenbesøk som ofte omfatter besøk til blant annet Dresden og Berlin i Tyskland. Dette samarbeidet har vart lenge, og gir tyskelevene våre mulighet til både språk- og kulturutveksling med tyskere. Elevene er vertsfamilier for hverandre og vennskapsbånd knyttes.

Eleverfaringer

Sebastian Lamu, 3STA (17/18)

Jeg har valgt realfag fordi jeg er glad i teoretiske fag. Jeg liker teoretiske fag fordi jeg liker utfordringer og fordi jeg liker å finne ut av hvordan ting i hverdagen fungerer. De realfagene jeg tar i år er R2 matematikk, Fysikk 2 og Informasjonsteknologi 1. 

R2 matematikk og Fysikk 2 er to fag som går hånd i hånd. Det man trenger av matematikk i fysikkfaget lærer man seg i R2 matematikken. Grunnen til at jeg har disse fagene er fordi at jeg har lyst til å lære meg hvorfor ting er som de er. 

 Hanna Holmsen, 3STB (17/18)

Er det et fag jeg synes er veldig spennende og interessant, så er det Rettslære. I dette faget lærer vi mye om det som er relevant i hverdagen og det er et fag som engasjerer. Vi lærer om ulike straffer ved lovbrudd, besøker tingretten og vi får med oss hvordan ekte rettssaker foregår i praksis. Rettslære er et muntlig fag som i stor grad er åpent for diskusjoner, egne refleksjoner, faglige utfordringer og uenigheter. I dette faget har vi også en lærer som gir mye av seg selv, noe som gjør timene både gode og interessante. 

I tillegg til Rettslære har jeg også Markedsføring og ledelse 2. Entreprenørskap 2 og Økonomistyring hadde jeg i fjor. Dette er alle samfunnsfaglige fag som jeg trives godt med, og som jeg kan anbefale. De er varierte, lærerike og ikke minst nyttige.

 

Pernille Solvang Narvestad, 3STB (17/18)

Mine valgfag er Politikk og menneskerettigheter, Rettslære og Psykologi. 

Politikk og menneskerettigheter er et interessant fag som alltid byr på nye utfordringer eller nye måter å tenke på. Faget er relevant nå og senere i livet fordi du får forståelse for hvordan politikken i Norge fungerer, men også internasjonalt. Politikk og menneskerettigheter gir mange muligheter for å danne egne meninger og reflektere over viktige temaer. Vi lærer om makt, hvem som har og burde ha makt, og menneskerettigheter i ulike deler av verden.

Kontaktpersoner

Nancy Johnsen Lervaag

Fagkoordinator Filologiske fag

E-post Nancy.Johnsen.Lervaag@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 16

Carl Christian Sølsnes Skovly

Fagkoordinator Realfag

E-post Carl.Christian.Solsnes.Skovly@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 17

513517

Roar Bjerkeli

Fagkoordinator for språk og samfunnsfag

E-post roar.bjerkeli@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 46 49

503423

Trine Sæthre

Avdelingsleder Filologiske fag

E-post Trine.Sathre@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 18

Bjørn Olsen Borgen

Avdelingsleder Realfag / Idrettsfag

E-post Bjorn.Olsen.Borgen@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 46 57