Involvering av foresatte

Bjørkelangen videregående skole legger stor vekt på tett samarbeid med foresatte.

 Skolen og foresatte har et felles mål om at ungdommene skal lykkes med sin videregående opplæring. «Din ungdom er vårt felles ansvar», jf. skolens temaprofil.

Ved skolestart legges det til rette for foreldremøter og konferansetimer (for elever under 18 år), for noen, allerede første skoledag. Det er godt frammøte på begge disse tilbudene. Se for øvrig forskrift til Opplæringsloven, § 20 – 4.

 

Foresatte påvirker elevenes resultater

Forskning dokumenterer at foresatte har stor innvirkning på elevenes læring og dermed resultatene de oppnår på skolen. På videregående skole øker de faglige kravene vesentlig, og elevenes innsats vil være avgjørende for resultatene.

 

Underveisvurdering og It’s learning

Kontaktlærerne er nærmeste kontaktperson for elever og foresatte. På Bjørkelangen vektlegger vi god underveisvurdering gjennom skoleåret. Vi har i tillegg midtveisvurdering en gang pr. halvårsvurdering.

På den elektroniske læringsplattformen It’s learning kan foresatte få god informasjon om elevens opplæring.

 

Tilstedeværelse

For å holde fraværet lavt, er et godt samarbeid med foresatte av stor betydning.

Når fraværet er stort, eller det er fare for at elever ikke får karakter i ett eller flere fag, vil skolen utstede varselbrev til elev og foresatte.

 

Foresatte – viktige samarbeidspartnere

Foresatte er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre Bjørkelangen videregående skole til en enda bedre skole. Vi trenger både ros og ris. Vi setter stor pris på foresatte som bidrar med innspill i opplæringen. Dersom dere er tilknyttet næringslivet eller kommunen, er dere hjertelig velkommen til å holde foredrag, invitere til bedriftsbesøk eller ta imot elever på utplassering.