Tumaini-prosjektet

Skolens bistandsprosjekt

Tumaini er skolens bistandsprosjekt. Målet for Tumaini er å løfte et helt samfunn.

I Giribe i Kenya var det allerede en barneskole og helsestasjon, bygget og drevet ved hjelp av Tumaini. Bjørkelangen vgs satte seg som mål å samle inn midler for å bygge og drive en yrkesfaglig skole for ungdom der. Gjennom aksjonsdagen 2015 og arrangementet "Løp for håp" samlet vi inn nok penger til byggingen av byggetrinn 1. Pengene vi fikk inn på aksjonsdagen høsten 2016 rakk til å bygge og sette i gang datautdanning, landbruksutdanning og murer- og byggeutdanning.

I februar 2016 reiste tre elever og tre ansatte fra BVS til Giribe for å besøke prosjektet. Delegasjonen fra BVS hadde en vellykket tur med mange sterke opplevelser på godt og vondt. De fikk på nært hold se at det nytter å hjelpe! I februar 2018 reiser en ny delegasjon til Kenya. Fire elever og to lærere fra både Kjelle og Bjørkelangen videregående skole, reiser nå sammen ned, for å få innblikk i prosjektet og ta med seg fantastiske opplevelser hjem til sine skoler.

Skolen har løpende kontakt med Tumaini og får informasjon jevnlig om hvordan det går på skolen. I 2018 er det oppstart for en ny sveiseutdanning. Bygningen som skal huse sveiselinja er allerede bygget av murerlinja. Det er kjøpt nytt land til jordbrukslinja og det skal lages en ny brønn ved skolen, da det til tider er stor vannmangel, noe som også vil få stor betydning for jordbruket.

Aksjonsdag

Skolen hadde første aksjonsdag for prosjektet i oktober 2014. Årets aksjonsdag går av stabelen 30. november. På aksjonsdagene jobber elevene for å samle inn penger til prosjektet. Noen organiserer kakesalg eller gjør småjobber mot betaling. Noen går med bøsse på ettermiddagen/kvelden mens andre får arbeidsplass tildelt av aksjonskomiteen. Ta vel imot forespørsler fra elever om å få vasket bil, ryddet en bod, malt en vegg eller rufset opp i hagen! 

Prosjektet

Erik Musum er vår norske kontaktperson i prosjektet. 

Vi ønsker å støtte Tumaini-prosjektet i flere år framover og ikke bare med én aksjonsdag i året, men for eksempel ved at overskudd fra ulike aktiviteter på skolen gis til prosjektet. Aksjonskomitéen og flere avdelinger ved skolen har sørget for gode idéer for hvordan penger er tilført og fortsatt skal tilføres prosjektet.

Prosjektkomitéen har egen facebookside 

 


Kontonummer for innsamling til prosjektet er 1280.28.05002