Tumaini-prosjektet

Skolens bistandsprosjekt

Tumaini er skolens bistandsprosjekt. I Giribe i Kenya finnes det allerede en skole og helsestasjon, bygget og drevet ved hjelp av Tumaini. Bjørkelangen vgs har satt seg  som mål å samle inn midler for å bygge og drive en videregående skole der. Gjennom aksjonsdagen 2015 og arrangementet "Løp for håp" samlet vi inn nok penger til byggingen av byggetrinn 1. Pengene vi fikk inn på aksjonsdagen høsten 2016 rekker til å bygge og sette igang egen datautdanning, landbruksutdanning og murer- og byggeutdanning.

18. - 25. februar 2016 reiste tre elever og tre ansatte fra BVS til Giribe for å besøke prosjektet. Delegasjonen fra BVS hadde en vellykket tur med mange sterke opplevelser på godt og vondt. De fikk på nært hold se at det nytter å hjelpe!   

I slutten av mars 2017 hadde vi møte med representanter fra Tumaini, der vi fikk mye informasjon om hvordan det går på skolen, som  nå består av datamaskinkurs, sømlinje og murerlinje. Det er installert solcellepanel som fører til mer stabil strømforsyning for skolen, samt nye takrenner og oppsamlingstank for regnvann. Ny tomt, der det skal drives landbruk, er også innkjøpt. Vi fikk tilbakemelding om at årets innhøsting hadde vært svært vellykket.

Aksjonsdag

Skolen hadde første aksjonsdag for prosjektet i oktober 2014. Årets aksjonsdag gikk av stabelen 19. september 2016. På aksjonsdagene jobber elevene for å samle inn penger til prosjektet. Noen organiserer kakesalg eller gjør småjobber mot betaling. Noen går med bøsse på ettermiddagen/kvelden mens andre får arbeidplass tildelt av aksjonskomiteen. Ta vel imot forespørsler fra elever om å få vasket bil, ryddet en bod, malt en vegg eller rufset opp i hagen! 

Prosjektet

Erik Musum er vår norske kontaktperson i prosjektet. 

Vi ønsker å støtte Tumaini-prosjektet i flere år framover og ikke bare med én aksjonsdag i året, men for eksempel ved at overskudd fra ulike aktiviteter på skolen gis til prosjektet. Aksjonskomitéen og flere avdelinger ved skolen har sørget for gode idéer for hvordan penger er tilført og fortsatt skal tilføres prosjektet.

Prosjektkomitéen har egen facebookside 


Kontonummer for innsamling til prosjektet er 1280.28.05002