Mobbing og trakassering

Alle elever og ansatte har et ansvar for vårt skolemiljø og læringsmiljø.

Elevrådet har et spesielt ansvar for å styrke skole- og klassemiljøet for eksempel ved hjelp av midttimeaktiviteter. Elevrådsstyret og elevrådsveileder skal stimulere elevene til å gripe inn hvis de er tilskuere til mobbing.

Elevmeklerne jobber med hverdagskonflikter og skal være med på å forebygge mobbing.

Elevråd, kontaktlærere og klasseutvalg tar opp problematikken rundt mobbing. Det er også et av momentene i utviklingssamtalen hver enkelt elev har med kontaktlærer.

Faglærere, kontaktlærere og tillitselever bringer informasjon om mobbing videre til rådgivere eller ledelse.

Mer om våre tiltak ved mobbing, kan du lese i vår handlingsplan mot mobbing.