Nøkkeltall

Vi har ca 600 elevplasser og ca 95 ansatte på vår skole.

Skoleåret 2017/2018 har vi 27 klasser fordelt på syv utdanningsprogrammer.