9.-klassinger på utdanningsvalg

De to siste ukene har skolen hatt besøk fra 9.-klassinger fra distriktet, som vil prøve seg som elever på våre utdanningsprogram.

Faget utdanningsvalg skal bidra til at elever får kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. For ungdomsskoleelever innebærer faget blant annet hospitering på videregående skole, to dager i vårsemesteret i 9. klasse og to dager i høstsemesteret i 10. klasse. 

Vi har hatt 9. klassinger på besøk på alle våre utdanningsprogram og har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra elever som har trivdes her. Vi håper å se mange av dere igjen til skolestart i august 2020!

På Teknikk og industriell produksjon har elevene hatt spennende dager på verkstedet der de blant annet fikk i oppdrag å sveise en metallterning og bore inn riktig antall "øyne" på terningsidene. 9.-klassingene avsluttet dagen med en økt på Vg2 kjøretøyverkstedet, der de fikk en innføring i å jobbe i team. De fikk se en film https://www.youtube.com/watch?v=nQQbEfr9irE om hvor fort og effektivt et team kan skifte hjul og fylle drivstoff ved pit stop i et NASCAR løp. Pitcrew klarte dette på 12,12 sekunder.  Elevene ble delt inn i lag – to og to - og fikk i oppgave å skru av hvert sitt hjul, legge hjulet ned på gulvet og deretter montere hjulet tilbake. Alle lagene jobbet effektivt og fullførte oppgaven. Raskeste tid ble 2 min og 10 sekunder!

På Elektrofag fikk elevene prøve seg i fagene, Elenergi, Automatiserte anlegg og Data og elektronikksystemer. 

På Helse- og oppvekst hadde elevene blant annet en økt med temaet "hvordan skape et godt samarbeid" - hvor elevene hadde ulike samarbeidsøvelser i grupper med refleksjoner og lagde felles strålesol på tavla om temaet. De har også fått prøvd seg på kjøkkenet.