Fagskolesamlinger skoleåret 2018

For Demens og alderspsykiatri og Kreftomsorg blir samlingene onsdager, mens for veiledning av lærlinger vil følgende dager være samlinger: 6.-8.9, 1.-3.11, 10.-12.1 og 14.-16.3.

 

Nærmere info om klokkeslett og oppmøte kommer! God sommer.