En annerledes uke

Vg1 Service og samferdsel har i faget Yrkesfaglig fordypning vært ute på ulike bedriftsbesøk i uke 47.

I løpet av uka har vi har fått innblikk i hverdagen til de fleste av yrkesfagene som utdanningsløpet kan føre til. Dette har vært en annerledes uke med mange nye inntrykk, lærdom og opplevelser som har satt tankene i sving om veien videre. 

Mandag 20.11. besøkte vi Meny og senterkontoret på det ny-/reåpnet Skedsmo senter hvor vi fikk presentert salgsfaget og kontor- og administrasjonsfaget. På Meny fikk vi også møte lærlinger som bl.a. hadde konkurrert og blitt Norgesmester i kjøttfag. Meny har lærlinger i flere forskjellige yrkesfag, også i salgsfaget. Tilbake på skolen fikk vi besøk fra Romerike Bredbånd som presenterte IKT-servicefaget. 

Tirsdag 21.11. startet med reiseliv hvor vi besøkte Vigelandsparken, som er et av de mest besøkte turistmålene i Norge. Videre gikk veien til NHO der budskapet er at næringslivet er grunnlaget for velferdsstaten. Dette ble tydelig illustrert gjennom spillet som elevene deltok i. Vi avsluttet dagen med et besøk på hovedkontoret til Securitas i Oslo. Tema var sikkerhetsfaget og vilkår for å kunne jobbe i sikkerhetsbransjen. 

Torsdag 23.11. fikk vi først et godt innblikk i logistikkfaget under vårt besøk på Postens Østlandsterminal. Her er mesteparten av all brevpost som sendes i Norge innom for videre sortering. Vi fikk se en del av de teknologiske hjelpemidlene som brukes og de manuelle sorteringsreolene. En liten opplevelse av HMS fikk vi gjennom å måtte gå med vernetupp og refleksvest under besøket. På hele terminalen er det vikeplikt for truck og mange paller/pallekasser som løftes opp og ned, og det kan bli knuste tær om en ikke har på vernesko/-tupp. Posten har mange lærlinger i logistikkoperatørfaget. Neste på besøksuka var Opplæringskontoret for Service og samferdsel SA hvor vi fikk informasjon om logistikkfaget og yrkessjåførfaget. Elevene fikk prøve seg som lastebilsjåfør på simulatoren, noe som gav mersmak for enkelte. Ute stod et vogntog fra Bring og buss fra Unibuss som vi fikk prøve ut å sitte bak rattet på. 

Onsdag 29.11. besøkte vi Avinor Oslo Lufthavn og fikk god og spennende informasjon om sikkerhetsfaget og alle de forskjellige arbeidsoppgavene som Airport Patrol har. Vi ble også tatt med til Brann og redning, og fikk høre om alle de forskjellige arbeidsoppgaver de kan ha. Vi fikk en grundig og interessant omvisning på noen av utrykningskjøretøyene som brukes. Videre fikk vi en omvisning ute på bakkenivå/rullebanen og inn i selve terminalen av SAS Ground Handling. De har en del lærlinger i logistikkfaget og reiselivsfaget, som flere elever ble veldig interessert i. Vi avsluttet med å besøke varehotellet til SAS Ground Handling hvor vi møtte og pratet med en lærling i logisikkfaget. 

Elevene avsluttet den annerledes uken med å skrive en rapport om det faglige de har utviklet igjennom alle besøkene. Vi ser at elevene har et stort utbytte av å komme ut i næringslivet og se hva det arbeides med for å forstå den teorien vi jobber med på skolen.