Nye regler om skolemiljø og mobbing - § 9 A

Nye regler om skolemiljø og mobbing gjelder fra 1. august 2017. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at du ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Hvis du ikke har det bra, har du rett på hjelp fra de voksne på skolen.

Les mer her: https://www.udir.no/nullmobbing/ 

Les opplæringslovens kapittel 9A.