Krisesenteret på besøk

Romerike Krisesenter bidro med tankevekkende informasjon for våre elever, og informerte om sitt tilbud i vår region.

Temaet for undervisningen onsdag var vold i nære relasjoner. Gjennom fremtidig jobb og også som privatpersoner kan dere oppleve det: barn, unge og voksne kan være utsatt for fysisk eller psykisk vold fra egen familie, de kan være utsatt for eller utøver kjærestevold, eller digital vold som er et utbredt problem.  De underviste også om grenser i forhold til seksualitet, og viktigheten av åpenhet slik at flere våger å melde fra om forhold som ikke er til å leve med.

Ta kontakt med hjelpeapparatet - helsesøster, miljøveileder, rådgiver eller lærer var deres klare oppfordring!

 

Les mer om Romerike Krisesenter.