Feltøkologisk dag - en våt, men spennende dag

Økosystem, planter og dyreliv er i fokus for elevene i naturfag ved Vg1 studieforberedende. De har undersøkt ulike økosystemer i skolens nærområde.

I naturfag skal elevene undersøke tre ulike økosystemer, granskog, hogstfelt og myr og sammenligne disse. Elevene jobber i grupper, og har undersøkt artsmangfoldet og biotiske og abiotiske faktorer i de ulike økosystemene.  Elevene har tatt bilder av det de har funnet, og jobber nå med en skriftlig innlevering.

Her får elevene jobbet med dybdelæring på en god måte!