Innovasjonscamp

Onsdag 6. september 2017 gjennomførte vi innovasjonscamp, i regi av Ungt entreprenørskap Akershus, TV-aksjonen og Unicef.

Elever fra Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helsearbeiderfag og Salg, service og sikkerhet, samt elevene ved ST i faget historie og filosofi var med. 

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og i videregående skole. Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Oppgavene:

Elevene fikk to oppgaver, der den ene omhandlet hvordan ungdom selv kan bidra til at frafallet i videregående går ned. Den andre gikk på hvordan man kan få ungdom til å engasjere seg i TV-aksjonen, hvor da elevene skulle lage en "happening", app eller kampanje. 

Innovasjonscampens ulike faser:

Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser

Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning

Fase 3: Felles måltider og sosialt program

Fase 4: Innlevering av forretningsplandokument, presentasjon for jury og vurdering

Skolens vinnere:

Beste helhetlige løsning: Felix Sundt Torgerstuen, Sondre Heggevik Lund, Endre Lie Slettum

Mest innovative løsning: Thomas Giæver, Alexander Blixrud, Felicia Hagström, Anne Marthe Lindahl Ellefsen.