Ekskursjon Rettslære 1

Elever i rettslære 1 skal overvære rettssak i Nedre Romerike tingrett .