Foresattemøte Vg1

Velkommen til informasjonsmøte for foresatte og elever tirsdag 6.2. kl 18.30.

Program:
Veien videre etter VG1
Møte med kontaktlærere