Utdanningstorget

29-30
nov.

Norges varemesse, Lillestrøm
Legg til i kalender

Veiledningssenteret Romerike inviterer i samarbeid med regionens videregående skoler til Utdanningstorget 2017 onsdag 29. og torsdag 30. november. 

Utdanningstorget er et informasjons- og veiledningstiltak for elever, foreldre/foresatte fra både ungdomstrinnet og fra videregående skoler. Målet er å informere om ulike utdanningsmuligheter og jobbvalg.

Mer informasjon på fylkeskommunens sider: http://www.akershus.no/kalender/?event_id=20816&epslanguage=no