Første skoledag 2017/2018

Første skoledag er torsdag 17.august.

 
Vg1-elevene møter i aulaen kl. 10.00.

Vg2- og Vg3- elevene møter i aulaen kl. 09.00
 

Vg1-elever med foresatte vil få invitasjon til samtale med kontaktlærer i løpet av de to første skoledagene.
 

Velkommen til Bjørkelangen videregående skole!